Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia grup nieleżakujących

Godziny
Rodzaj aktywności

6.30-8.15
Schodzenie się dzieci; pozyskiwanie krótkich, istotnych informacji od rodziców; praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
8.15-8.30
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
8.30-9.00
Śniadanie
9.00-10.30
Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programurealizowane z całą grupą (bądź jej większością)
10.30-11.15
Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórkowych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku).
11.15-11.30
Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne
11.30-12.00
Obiad
12.00-13.50
Praca indywidualna z dziećmi oraz w małych zespołach; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. Lub inspirowane przez nauczyciela; słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela; utrwalanie wierszy i piosenek; przygotowywanie dzieci do występów, uroczystości, konkursów, przeglądów artystycznych; pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela
zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku); prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
13.50-14.15
Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne
14.15-14.30
Podwieczorek
14.30-16.30
Rozmowy indywidualne z rodzicami; praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; słuchanie opowiadań, bajek z nagrań i czytanych przez nauczycielkę; oglądanie bajek; utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace porządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci do domów.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

  • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
    od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
  • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok