Informacje o przedszkolu

  1. Nasze Przedszkole jest placówką katolicką, prorodzinną, gdzie panuje atmosfera życzliwości, przyjaźni i otwartości na drugiego człowieka. Działania wychowawcze opierają się na systemie wartości chrześcijańskich z uwzględnieniem wartości uniwersalnych i treści patriotycznych.
  2. Wszyscy Rodzice mają obowiązek uczestniczenia w spotkaniach i uroczystościach przedszkolnych, o których są informowani na bieżąco. Należą do nich:

Spotkania organizowane przez Dyrektora Przedszkola

Spotkania organizowane przez Wychowawczynie w grupach

Spotkania świąteczne

Msze Święte (na rozpoczęcie i zakończenie Roku) sprawowane w Kościele Katedralnym, który jest naszą parafią.

  1. Programy realizowane w przedszkolu są zgodne z obowiązującą PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO. W związku ze zmianą obowiązku szkolnego dla 7-latków, która zaczyna obowiązywać już od obecnego roku szkolnego, zmianie ulegną także podstawy programowe dotyczące wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Zostają one wprowadzone 2 aktami prawnymi:

rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 895),

rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniającym rozporządzenie zmieniające w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. poz. 896).

Celem nowelizacji dotychczasowego rozporządzenia z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół była potrzeba dostosowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Dokument - PP – jest dostępny u wychowawcy grupy, w kancelarii, u Dyrektora. Koncepcja pracy naszego Przedszkola jest dostępna w kancelarii, u Dyrektora oraz na stronie internetowej Przedszkola.

  1. Informacje ogólne:

Adres Przedszkola:

Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku

15-091 Białystok, Rynek Kościuszki 5

Tel. (085) 74-06-651

www.przedszkole-szarytki.pl

NIP 542-19-61-142; REGON 200744830
Bank PEKAO S.A.nr 43124052111111000049271843

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:30;

OPŁATY:

Kancelaria Przedszkola czynna jest w godzinach 8:00 – 16:00

OPŁATY - przelewem po otrzymaniu faktury na nr rachunku podany powyżej, lub w wyjątkowych sytuacjach w kancelarii czynnej w godzinach od 8:00 do 16:00

Opłata stała od I.2022 – 380 zł x 11 miesięcy

Żywienie – 8 zł za 1/dzień (przeciętnie 8,- x21 dni = 168,-

Razem przeciętnie – 488 zł miesięcznie płatne w terminie do 10-dnia miesiąca

Opłaty roczne:

Fundusz Uroczystości – 100 zł

Wyprawka – 100 zł

Wpisowe: od I/2022 r. jednorazowo 350 zł (nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji)

Informacje dla Rodziców dzieci 3-letnich:

leżakowanie w grupach 3-latków (12:00-14:00);

przez pierwsze dwa tygodnie września dzieci będą w przedszkolu do godz. 12:00 (nie będzie leżakowania)

wyprawka dla 3-latka:

pościel + piżama + worek + ubranie dodatkowe

kapcie

ręczniczek (wszystko podpisane)

Przerwa wakacyjna – cały miesiąc sierpień

Schodzenie się dzieci do grup przedszkolnych najpóźniej do godz.: 8:15; śniadanie – 8:30, obiad – 11:30, leżakowanie – 12:00-14:00, podwieczorek – 14:30.

Zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, katecheza, język angielski – po 1 raz w tygodniu; możliwość korzystania z dodatkowych zajęć tanecznych, szachów i logopedy za dodatkową opłatą uiszczoną bezpośrednio do osób prowadzących zajęcia.

W Przedszkolu jest 130 dzieci w 7-dmiu grupach wiekowych: 2 grupy 3-latków, 1 grupa 4-latków, 2 grupy 5-latków i 2 grupy 6-latków.

Personel Przedszkola liczy 34 osoby: 14 nauczycieli, 10 osób personelu pomocniczego, 3 osoby personelu administracyjnego, 3 panie kucharki, logopeda oraz 3 osoby dochodzące prowadzące zajęcia dodatkowe.

Plan zajęć w przedszkolu, plan posiłków i plan uroczystości oraz dni wolne od pracy są dostępne na stronie internetowej przedszkola oraz na gazetce każdej grupy.

Informacje bieżące umieszczane są na stronie internetowej przedszkola oraz na gazetce każdej grupy.

W ciągu roku celebrowana jest Msza Święta raz w miesiącu w naszej przedszkolnej Kaplicy – informacja podawana będzie na bieżąco.

Grupy 5, 6-latków uczestniczyć będą od miesiąca października w zajęciach gimnastycznych raz w miesiącu na Sali Gimnastycznej Zespołu Szkół Katolickich (według ustalonego planu)

W naszej placówce odbywają się zajęcia dydaktyczne wg. PP oraz: język angielski , zajęcia szachowe, katecheza, rytmika, gimnastyka, tańce, logopedyczne, warsztaty kulinarne dla grup 4-6-latków oraz działa Schola „Perełki świętego Wincentego a Paulo”.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

  • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
    od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
  • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok