Kodeks przedszkolaka

PRZEDSZKOLAK MA PRAWO:

 1. Przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo
 2. Uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole
 3. Zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować
 4. Odnosić sukcesy
 5. Do indywidualnego tempa rozwoju
 6. Mieć i wyrażać swoje zdanie
 7. Prosić o to, czego potrzebuje
 8. Podejmować decyzje, zmieniać zdanie, popełniać błędy
 9. Bawić się i wybierać towarzyszy zabaw
 10. Do swojej prywatności i samotności
 11. Do nienaruszalności cielesnej
 12. Do snu i wypoczynku
 13. Prosić o pomoc gdy jej potrzebuje
 14. Znać swoje prawa i korzystać z nich

PRZEDSZKOLAK MA OBOWIĄZEK:

 1. Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie
 2. Stosować zwroty grzecznościowe PROSZĘ, DZIĘKUJE, PRZEPRASZAM w stosunku do kolegów i osób dorosłych
 3. Troszczyć się o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i innych:
  - Mówić umiarkowanym głosem
  - Szanować uczucia innych
  - Odpowiednio korzystać ze sprzętu i zabawek
  - Znać zasady poruszania się po budynku
 4. Bawić się zgodnie:
  - Dzielić się zabawkami
  - Współdziałać ze wszystkimi
  - Pokojowo rozwiązywać konflikty
  - Panować nad swoimi emocjami
  - Szanować cudzą własność
 5. Respektować polecenia nauczyciela
 6. Wywiązywać się z przydzielonych zadań
 7. Nieść pomoc młodszym kolegom i rówieśnikom
 8. Szanować godność i wolność drugiego człowieka
 9. Troszczyć się o wspólne dobro i porządek w sali
 10. Dbać o swój wygląd
 11. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

 • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
  od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
 • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok