Współpraca z Rodzicami

 1. Rozmowy wstępne z Rodzicami zgłaszającymi swoje dziecko do przedszkola.
 2. Zebrania rodziców dla poszczególnych grup na początku roku szkolnego(na przestrzeni 3 tygodni).
 3. Spotkania okolicznościowe ze wszystkimi Rodzicami.
 4. Rozmowy indywidualne z Rodzicami na terenie przedszkola w czasie planowanych i przypadkowych spotkań.
 5. Rozmowy indywidualne z Rodzicami planowane przez Wychowawczynie i rozmowy na życzenie Rodziców.
 6. Zebrania z Rodzicami w sprawie organizowania Uroczystości i Świąt dotyczącymi Przedszkola i Rodzin.
 7. Wspólne przygotowanie i uczestnictwo we Mszy św. na początek i zakończenie roku szkolnego.
 8. Spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi.
 9. Wspólne wycieczki, spacery, okolicznościowe wyjazdy poza miasto.
 10. Pomoc Rodzicom w trudnej sytuacji rodzinnej, losowej, materialnej.

Godziny pracy

Przedszkole jest czynne:

 • w okresie od dnia: 01.09 do dnia 31.07
  od godz.  6.30 - 16.30 od poniedziałku do piątku włącznie
 • przerwa wakacyjna: sierpień

Szybki kontakt

tel. 85 740-66-50, 85 740-66-51

przedszkolesmbial@gmail.com

ul. Rynek Kościuszki 5
15-091 Białystok