Ramowy rozklad dnia grup nieleżakujacych

Godziny
Rodzaj aktywności

 • 6.30-8.15
  Schodzenie się dzieci; pozyskiwanie krótkich, istotnych informacji od rodziców; praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w małych zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
 • 8.15-8.30
  Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe i higieniczne
 • 8.30-9.00
  Śniadanie
 • 9.00-10.30
  Zajęcia dydaktyczne realizowane wg programurealizowane z całą grupą (bądź jej większością)
 • 10.30-11.15
  Pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego, zabawek podwórkowych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku).
 • 11.15-11.30
  Przygotowanie do obiadu: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne
 • 11.30-12.00
  Obiad
 • 12.00-13.50
  Praca indywidualna z dziećmi oraz w małych zespołach; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. Lub inspirowane przez nauczyciela; słuchanie literatury czytanej przez nauczyciela; utrwalanie wierszy i piosenek; przygotowywanie dzieci do występów, uroczystości, konkursów, przeglądów artystycznych; pobyt w ogrodzie przedszkolnym z dowolnymi i organizowanymi przez nauczyciela
  zabawami ruchowymi, z wykorzystaniem sprzętu sportowego i zabawek podwórkowych; spacery i wycieczki z obserwacją przyrodniczą, sytuacyjną lub zabawy ruchowe w sali zajęć, w sali gimnastycznej (w przypadku pogody niesprzyjającej pobytowi na podwórku); prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; zabawa ruchowa organizowana przez nauczyciela
 • 13.50-14.15
  Przygotowanie do podwieczorku: czynności porządkowo – organizacyjne i higieniczne
 • 14.15-14.30
  Podwieczorek
 • 14.30-16.30
  Rozmowy indywidualne z rodzicami; praca indywidualna z dziećmi; zabawy wg pomysłów dzieci: indywidualnie, w parach, w zespołach z wykorzystaniem dostępnych zabawek, układanek, gier, książek, materiałów plastycznych itp. lub inspirowane przez nauczyciela; słuchanie opowiadań, bajek z nagrań i czytanych przez nauczycielkę; oglądanie bajek; utrwalanie treści poznanych wierszy, piosenek; prowadzenie obserwacji pedagogicznej przez nauczyciela oraz jej dokumentowanie; prace porządkowo – użyteczne; rozchodzenie się dzieci do domów.