Informacje RODO oraz stosowanie plików cookie w serwisie przedszkole-szarytki.pl

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, ?długość życia? ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego przedszkole-szarytki.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego przedszkole-szarytki.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego przedszkole-szarytki.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym przedszkole-szarytki.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego przedszkole-szarytki.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

Szanowni Państwo!

    W związku z tym, że od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują w Polsce oraz we wszystkich krajach Unii Europejskiej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (tzw. RODO), Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku 15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5 dostosowało obowiązującą dotychczas w przedszkolu Politykę Ochrony Danych Osobowych do wymogów RODO.

    Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprzejmie informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci uczęszczających do naszego przedszkola jest Niepubliczne Przedszkole nr 2 w Białymstoku, 15-091 Białystok, ul. Rynek Kościuszki 5.

    Przechowujemy i przetwarzamy takie dane, jak: imię, nazwisko, numer PESEL dziecka, data urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane na temat zdrowia i diety dzieci, rozwoju intelektualnego, zdolności, postępów w nauce, rozwoju psychofizycznego. Dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji obowiązków związanych z uczęszczaniem dziecka do przedszkola.

    Przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci w celu wykonania zadań statutowych naszej placówki, związanych z prowadzeniem  przedszkola. Podstawę prawną przetwarzania przez nas danych osobowych stanowią głównie przepisy prawa oświatowego i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Ponadto uprawnienie to ma swoje źródło w łączących nas z Państwem zobowiązaniach związanych ze zgłoszeniem przez Państwa dzieci pod naszą opiekę w Karcie Zgłoszenia Dziecka do Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Białymstoku. W przypadkach przetwarzania danych, nie mających podstawy w przepisach prawnych lub łączących nas zobowiązaniach, podstawę przetwarzania stanowią złożone przez Państwa zgody.

    Uprzejmie informujemy, że przysługuje Państwu w każdym czasie prawo cofnięcia zgody (jednakże jedynie w odniesieniu do tych danych, na których przetwarzanie wymagana jest zgoda), prawo dostępu do danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania.

    Informujemy ponadto, że Państwa dane osobowe i dzieci uczęszczających do przedszkola przetwarzane są przez współpracujące z nami podmioty, t.j.: PZU SA w sprawie ubezpieczenia zbiorowego dzieci - Firma Htaccess - obsługująca strone internetową Przedszkola.

    We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy się zwracać do Dyrektora naszej placówki.

    W przypadku naruszeń w zakresie ochrony danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a po nowelizacji polskich przepisów w sprawie ochrony danych osobowych organem tym będzie PUODO (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych).

                           
                                     Z wyrazami szacunku,
                                            Dyrektor Niepublicznego Przedszkola nr 2 w Białymstoku
                                                                 s. mgr Anna Katarzyna Galewska