Współpraca z Rodzicami

  1.     Rozmowy wstępne z Rodzicami zgłaszającymi swoje dziecko do przedszkola.
  2.     Zebrania rodziców dla poszczególnych grup na początku roku szkolnego(na przestrzeni 3 tygodni).
  3.     Spotkania okolicznościowe ze wszystkimi Rodzicami.
  4.     Rozmowy indywidualne z Rodzicami na terenie przedszkola w czasie planowanych i przypadkowych spotkań.
  5.     Rozmowy indywidualne z Rodzicami planowane przez Wychowawczynie i rozmowy na życzenie Rodziców.
  6.     Zebrania z  Rodzicami w sprawie organizowania Uroczystości i Świąt dotyczącymi Przedszkola i Rodzin.
  7.     Wspólne przygotowanie i uczestnictwo we Mszy św. na początek i zakończenie roku szkolnego.
  8.     Spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi.
  9.     Wspólne wycieczki, spacery, okolicznościowe wyjazdy poza miasto.
  10.     Pomoc Rodzicom w trudnej sytuacji rodzinnej, losowej, materialnej.