Regulamin przedszkola

 1. Dzieci przyprowadzamy punktualnie do przedszkola do godz. 8:15, a odbieramy do godz. 16:30 (prosimy o punktualność).
 2. Dziecko przekazujemy bezpośrednio pod opiekę wychowawczyni.
 3. Odbierając dziecko z przedszkola, rodzic informuje o tym wychowawczynię.
 4. Dzieci odbierane są przez rodziców i osoby pełnoletnie do tego upoważnione.
 5. W żywieniu dzieci stosuje się dietę ogólną lub bezmleczną. Nie przynosimy do przedszkola produktów żywnościowych.
 6. W dzień wyznaczony przez Nauczyciela grupy, dziecko może przynieść jedną, wybraną i bezpieczną zabawkę z domu (proszę nie przynosić zabawek, które niosą ze sobą szkodliwe treści. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na youtube: „Odebrać dzieciom niewinność?”).
 7. Dziecko powinno posiadać zapasowy komplet ubrań.
 8. Ze względów higienicznych rodzice nie wchodzą do sali.
 9. Chorego dziecka nie przyprowadzamy do przedszkola.
 10. W przedszkolu nie podajemy dziecku leków.
 11. Plac zabaw czynny jest w godzinach pobytu dzieci w przedszkolu.
 12. Brama wjazdowa ze względu na bezpieczeństwo dzieci otwarta jest tylko do godz. 9:00.
 13. W poniedziałek przynosimy ręcznik do rąk podpisany (z zawieszką), w piątek zabieramy do prania.
 14. Prosimy o regularne czytanie informacji umieszczanych na Grupowej Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej.
 15. W czasie epidemii w przedszkolu obowiązują aktualne przepisy z tym związane.